PRIMARIA COMUNEI SINTEREAG

Judetul Bistrita-Nasaud

CONSILIUL LOCAL                                                             TABEL NOMINAL CUPRINZAND CONSILIERII LOCALI DIN CADRUL
                CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SINTEREAG IN URMA ALEGERILOR LOCALE DIN 2016


1. ANTON GHEORGHE PSD
2. ILIS VASILE PSD
3. POP CRISTINA PSD
4.TIGAOAN VALENTIN PSD
5. MITITEAN GRIGORE PSD;
6. BUGNAR ALIN-COSTEL-CRISTIAN PSD
7. MURESAN TEODOR PSD
8. ALBU LOLICA - FLAVIA PSD
9. VLASIN DOREL PNL
10. LUPSA LUCIAN PNL
11. CHIFA IACOB PNL
12. BLAGA IOAN LUCIAN PNL
13. MURESAN IOAN ALDE


COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI SINTEREAG
1. Comisia pentru buget, finante, comert si servicii publice, administrarea domeniului public privat: Presedinte - Bugnar Alin-Costel-Cristian Secretar - Muresan Ioan Membri - Ilis Vasile; Blaga Ioan - Lucian; Tigaoan Valentin 2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, protectia sociala, apararea drepturilor omului, sanatate, invatamant, cultura, culte, sport, turism, agricultura si silvicultura: Presedinte - Pop Cristina Secretar - Albu Lolica - Flavia Membri - Lupsa Lucian; Chifa Iacob; Anton Gheorghe 3. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, comunicare si integrare europeana si relatii externe Presedinte - Anton Gheorghe Secretar - Muresan Teodor Membri - Vlasin Dorel; Mititean Grigore Fisiere:

» 2019
» Hotarare nr. 104 din 14.12.2018
» Hotarare nr. 11 din 30.01.2019
» Hotarare nr. 14/27.02.2019 privind aprobarea de modificare a tariferlor aferente Serviciului Public de Salubrizare
» Hotarare pivind desemnarea comisiei de analiza, verificare si control a ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din contractele de concesiune a pajistilor proprietate a Primariei comunei Sintereag, in anul 2019
» Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Sintereag nr.7 din 09.01.2019 privind aprobarea Planului de masuri pentru gospodarirea localitatilor comunei Sintereag, pentru anul 2019
» Hotarare nr.3 din 09.01.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sintereag, pe anul 2019
» Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al com Sintereag nr.106 din 14.12.2018 privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice, pentru anul 2019
» Hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din com.Sintereag, in anul 2019
» Hotarare privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, la nivelul comunei Sintereag
» Hotarare privind aprobarea concesionarii pajistilor proprietatea publica a comunei Sintereag din loc. Sieu-Sfintu
» Hotarare nr.4 din 09.01.2019 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole pentru anul 2019
» Hotarare nr.6 din 09.01.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al comunei Sintereag nr.76 din 31.10.2018 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Sintereag, in anul 2019
» Hotarare nr.7 din 09.01.2019 privind aproparea Planului de masuri pentru gospodarirea localitatilor comunei Sintereag, pentru anul 2019
» Hotarare nr.76 din 31.10.2018 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Sintereag, in anul 2019
» Hotarare nr. 79 din 31.10.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Sintereag, in anul 2019
» Hotarare nr.9 din 30.01.2019 privind completarea Hotararii Consiliului local al comunei Sintereag nr.76 din 31.10.2018 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Sintereag, in anul 2019
» 2018
» 2016
» 2015
» 2012
» 2011