PRIMARIA COMUNEI SINTEREAG

Judetul Bistrita-Nasaud

MONITORUL OFICIAL LOCAL

STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE
DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE
DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE
ALTE DOCUMENTE

» HOTARARE NR. 55-privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire bază de productie, statie de mixturi asfaltice, statie de emulsii bituminoase, statie de betoane, atelier de reparatii auto, extravilan comuna Șintereag, judetul Bistrita - 2020
» HOTARARE NR. 56-privind aprobarea achizitionarii unui excavator pe pneuri de pe piata libera - 2020
» INFORMARE PRIVIND PROCESUL DE COMPLETARE A COMPONENTEI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE - 2020
» PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2021 - - Proiecte de hotarari initiate de primarul comunei Sintereag, domnul Ioan Bob
» Hotarare nr. 54-privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al comunei Șintereag - 2020
» HOTARARE NR.52- privind inscrierea definitiva in Cartea Funciara a comunei Șintereag a imobilelor strazi situate in intravilanul localitatilor Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Șintereag, Cociu, din comuna Șintereag, județul Bistrița-N - 2020
» HOTARARE NR.51-privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele Consiliului local al comunei Șintereag pe o perioada de 3 luni - 2020
» Hotarare nr. 43-privind stabilirea salariilor de baza pt. personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Șintereag - 2020
» HOTARARE NR. 61-privind modificarea Contractului de concesiune nr.2414 din 09.06.2020 - 2020
» HOTARARE NR.60-privind modificarea Contractului de concesiune nr.1615 din 10.04.2019 - 2020
» HOTARARE NR.59-privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1538 din 26.03.2018 - 2020
» HOTARARE NR. 57-privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe trim. II - 2020
» Hotarare nr. 50 -10.07.2020 -
» HOTARARE NR.49- privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare a proiectului „Eficienta energetica si a gestionarii inteligente a energiei pt iluminat public al com.Șintereag - 2020
» Hotarare nr.47- PRIVIND RECTIFICAREA NUMEROTARII UNOR HOTARARI ADOPTATE DE C.L, IN ANUL 2020 - 2020
» Hotarare nr.45-privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al com. Șintereag - 2020
» HOTARARE NR. 48- privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Șintereag pe anul 2020 - 2020
» Hotarare nr.44-privind aprobarea PUZ zonă de agrement și turism, extravilan com. Șintereag, in vederea construirii unor locuinte tip casa de vacanta, insitutii și servicii de tip turistic si amenajari de spatii verzi, parcuri etc. - 2020
» HOTARARE NR.53 - privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Șintereag nr. 27 din 19.02.2020 - 2020
» Hotararea nr. 42- privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al com. Șintereag nr. 31/19.02.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de functii pt. aparatul de specialitate al primarului - 2020
» Hotarare nr. 41- privind desemnarea primarului comunei Șintereag-desemnat legal in relatia cu APIA in vederea accesării submasurii 15.1 - 2020
» PROCES-VERBAL PRIVIND RĂMÂNEREA DEFINITIVA A CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR ȘI CONSILIERI LOCALI - 2020
» PROCES-VERBAL PRIVIND STABILIREA NUMARULUI DE ORDINE DE PE BULETINELE DE VOT - 2020
» » DISPOZIŢIE NR.60 privind convocarea Consiliului local al comunei Şintereag în şedinţa ordinară din data de 11 iunie 2020, ora 14,00 - 2020
» Hotarare nr. 39-privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții - 2020
» Hotarare nr. 40- privind aprobarea indicatorilor tehnic-o economici ai obiectivului de investiții - 2020
» STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE -
» HOTARARE NR.1 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.2 DIN 28.01.2021 -
» INFORMAȚII FINANCIARE - - BUGET 2019
» HOTARARE NR. 3 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR.4 DIN 09.03.2019 -
» HOTARARE NR.6 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR. 7 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR. 9 DIN 30.01.2019 -
» HOTARARE NR.29 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 31 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 36 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 64 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 65 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 66 DIN 28.08.2019 -
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 7 DIN 29.01.2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 9 DIN 11.10.2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 25 DIN 20.03.2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 75 DIN 22.08.2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAGI - NR. 83 DIN 20.09.2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 85 DIN 24.09.2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 147 DIN 28.12.2018
» HOTARARE NR. 90 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 88 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 87 DIN 28.11.2019 -
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 154 DIN 30 DECEMBRIE 2019
» DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SINTEREAG - NR. 141 DIN 5 DECEMBRIE 2019
» HOTARARE NR. 91 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 92 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 94 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 108 DIN 11.12.2019 -
» Hotarare nr. 34 din 18.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele Consiliului local al comunei Sintereag pe o perioada de 3 luni -
» Hotarare nr. 35 din 18.05.2020 privind aprobarea concesionarii pajistilor proprietatea publica a comunei Sintereag din localitatea Cociu -
» Hotarare nr. 36 din 18.05.2020 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1437 din 21.03.2018 incheiat intre comuna Sintereag, in calitate de concedent si Asociatia Crescatorilor de Taurine Cociu, in calitate de concesionar -
» Hotarare nr. 37 din 18.05.2020 privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe anul 2019 -
» Hotarare nr. 38 din 18.05.2020 privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe trimestrul I, anul 2020 -
» HOTARARE C.L. NR.4 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 5 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 6 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 7 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.8 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.9 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.10 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.11 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.12 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.13 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.14 DIN 28.01.2021 -