PRIMĂRIA COMUNEI ȘINTEREAG

Județul Bistrita-Nasaud

Hotararile Autoritatii Deliberative» HOTARARE NR. 55-privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire bază de productie, statie de mixturi asfaltice, statie de emulsii bituminoase, statie de betoane, atelier de reparatii auto, extravilan comuna Șintereag, judetul Bistrita - 2020
» HOTARARE NR. 56-privind aprobarea achizitionarii unui excavator pe pneuri de pe piata libera - 2020
» PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2021 - - Proiecte de hotarari initiate de primarul comunei Sintereag, domnul Ioan Bob
» Hotarare nr. 54-privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al comunei Șintereag - 2020
» HOTARARE NR.52- privind inscrierea definitiva in Cartea Funciara a comunei Șintereag a imobilelor strazi situate in intravilanul localitatilor Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Șintereag, Cociu, din comuna Șintereag, județul Bistrița-N - 2020
» HOTARARE NR.51-privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele Consiliului local al comunei Șintereag pe o perioada de 3 luni - 2020
» Hotarare nr. 43-privind stabilirea salariilor de baza pt. personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Șintereag - 2020
» HOTARARE NR. 61-privind modificarea Contractului de concesiune nr.2414 din 09.06.2020 - 2020
» HOTARARE NR.60-privind modificarea Contractului de concesiune nr.1615 din 10.04.2019 - 2020
» HOTARARE NR.59-privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1538 din 26.03.2018 - 2020
» HOTARARE NR. 57-privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe trim. II - 2020
» Hotarare nr. 50 -10.07.2020 -
» HOTARARE NR.49- privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare a proiectului „Eficienta energetica si a gestionarii inteligente a energiei pt iluminat public al com.Șintereag - 2020
» Hotarare nr.47- PRIVIND RECTIFICAREA NUMEROTARII UNOR HOTARARI ADOPTATE DE C.L, IN ANUL 2020 - 2020
» Hotarare nr.45-privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al com. Șintereag - 2020
» HOTARARE NR. 48- privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Șintereag pe anul 2020 - 2020
» Hotarare nr.44-privind aprobarea PUZ zonă de agrement și turism, extravilan com. Șintereag, in vederea construirii unor locuinte tip casa de vacanta, insitutii și servicii de tip turistic si amenajari de spatii verzi, parcuri etc. - 2020
» HOTARARE NR.53 - privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Șintereag nr. 27 din 19.02.2020 - 2020
» Hotararea nr. 42- privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al com. Șintereag nr. 31/19.02.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de functii pt. aparatul de specialitate al primarului - 2020
» Hotarare nr. 41- privind desemnarea primarului comunei Șintereag-desemnat legal in relatia cu APIA in vederea accesării submasurii 15.1 - 2020
» Hotarare nr. 39-privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții - 2020
» Hotarare nr. 40- privind aprobarea indicatorilor tehnic-o economici ai obiectivului de investiții - 2020
» HOTARARE NR.1 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.2 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE NR. 3 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR.4 DIN 09.03.2019 -
» HOTARARE NR.6 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR. 7 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR. 9 DIN 30.01.2019 -
» HOTARARE NR.29 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 31 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 36 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 64 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 65 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 66 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 90 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 88 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 87 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 91 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 92 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 94 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 108 DIN 11.12.2019 -
» Hotarare nr. 34 din 18.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele Consiliului local al comunei Sintereag pe o perioada de 3 luni -
» Hotarare nr. 35 din 18.05.2020 privind aprobarea concesionarii pajistilor proprietatea publica a comunei Sintereag din localitatea Cociu -
» Hotarare nr. 36 din 18.05.2020 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1437 din 21.03.2018 incheiat intre comuna Sintereag, in calitate de concedent si Asociatia Crescatorilor de Taurine Cociu, in calitate de concesionar -
» Hotarare nr. 37 din 18.05.2020 privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe anul 2019 -
» Hotarare nr. 38 din 18.05.2020 privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe trimestrul I, anul 2020 -
» HOTARARE C.L. NR.4 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 5 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 6 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 7 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.8 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.9 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.10 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.11 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.12 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.13 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.14 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.1/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.4/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.5/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.7/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.11/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.12/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.15/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.20/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.29/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.30/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.31/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.33/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.35/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.37/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.38/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.39/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.1/2023 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2023 al comunei Şintereag şi estimări pentru anii 2024-2026
» HOTARARE C.L. NR.2/2023 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Şintereag, pe anul 2023
» HOTARARE C.L. NR.3/2023 - privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2023
» HOTARARE C.L. NR.4/2023 - privind aprobarea preţurilor de referinţă ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Şintereag şi a volumului maxim care se exploatează în cursul anului 2023
» HOTARARE C.L. NR.5/2023 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza comunei Şintereag, pentru anul 2023-2024
» HOTARARE C.L. NR.6/2023 - privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Chifa Iacob
» HOTARARE C.L. NR.7/2023 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Introducere teren în intravilan pentru construire staţie peco, clădire restaurant şi parcare camioane în comuna Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.8/2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Amenajare strada Cimitirului in loc. Blăjenii de Sus, in com. Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.9/2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Amenajare str. Hergheliei în loc. Şieu-Sfântu, com. Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.10/2023 - privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la contractul de Asociere incheiat între Jud. Bistriţa-Năsăud, Mun. Bistriţa pentru realizarea proiectului Management integrat al deşeurilor in jud. Bistriţa-Năsăud , la data de 10.04.2008
» HOTARARE C.L. NR.12/2023 - privind aprobarea modificării Statutului ai a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.13/2023 - privind aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare Infrastructură de interes local in com. Şintereag , jud. Bistriţa-Năsăud- Anexa nr. 2.2c
» HOTARARE C.L. NR.14/2023 - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului local, pe trimestru IV, anul 2022
» HOTARARE C.L. NR.15/2023 - privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului local, pe anul 2022
» HOTARARE C.L. NR.16/2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Pietruire str. Cimitirului in loc. Şieu-Sfântu,com. Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.18/2023 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Primăria comunei Şintereag, şi a declaraţiei pe propria răspundere în cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS
» HOTARARE C.L. NR.19/2023 - privind înregistrarea UAT Şintereag în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor locale SNEP, utilizând cardul bancar şi implicit înrolarea în sistemul Ghişeul.ro
» HOTARARE C.L. NR.21/2023 - privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare in jud. Bistriţa-Năsăud şi mandatarea rep. legal al U.A.T Şintereag să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare in jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.22/2023 - privind modificarea H.C.L al com. Şintereag nr.68 din 20.12.2022 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2023
» HOTARARE C.L. NR.23/2023 - privind aprobarea Srategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru anul 2023, la nivelul com. Şintereag
» HOTARARE C.L. NR.24/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum Strada Cimitirului situat in loc. Şieu-Sfântu, com . Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.25/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum Strada Cimitirului situat in loc. Blăjenii de Sus, com . Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.26/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum "Strada Hergheliei" situat in loc. Şieu-Sfântu, com . Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.27/2023 - privind atestarea la domeniul public a imobilului teren cu construcţii, situat in loc. Şintereag, nr. 60, com . Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.28/2023 - privind modificarea denumirii obiectivului de investiţii Construirea reţelei publice de apă uzată menajeră şi statie de epurare in com. Şintereag ÎN Construirea retelei publice de apă uzată menajeră în com. Şintereag.
» HOTARARE C.L. NR.29/2023 - privind aprobarea încheierii Act.adiţional nr.6 la contr. de concesiune nr.1277
» HOTARARE C.L. NR.30/2023 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare ...
» HOTARARE C.L. NR.33/2023 - privind modificarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora, care vor fi acordate în anul şcolar 2022-2023 elevilor din cadrul unităţilor de învătământ de pe raza com. Şintereag
» HOTARARE C.L. NR.39/2023 - privind aprobarea participarii com. Şintereag, la teritoriul Leader constituit sub denumirea AGAL TARA NĂSĂUDULUI, pentru perioada de programare 2023-2027
» HOTARARE C.L. NR.40/2023 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat între jud. B-N şi UAT din jud. în vederea implementării proiectului Realizarea, implementarea, utilizarea şi administrarea sistemelor informatice de înaltă performanţă, la nivelul jud. B-N
» HOTARARE C.L. NR.44/2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Amenajare str. Horhigi II în loc. Şintereag, com. Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.45/2023 - privind modificarea HCL al com Şintereag nr. 68 din 20.12.2022 privind aprobarea Planului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2023
» HOTARARE C.L. NR.46/2023 - privind actualizarea datelor imobilului drum inscris in CF nr. 27801 Şintereag
» HOTARARE C.L. NR.47/2023 - privind adoptarea contului de încheiere a exercitiului bugetului local, pe trim. II, anul 2023
» HOTARARE C.L. NR.48/2023 - privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al com. Şintereag, pe anul 2023
» HOTARARE C.L. NR.49/2023 - privind aprobarea documentaţiei de alipire a imobilelor terenuri înscrise în CF. nr. 27947 Şintereag şi CF. nr. 27948 Şintereag, într-un singur lot
» HOTARARE C.L. NR.50/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum de exploataţie agricolă Baraj, tronson 1, situat in loc. Cociu şi înscrierea in Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară
» HOTARARE C.L. NR.51/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum de exploataţie agricolă Baraj, tronson 2, situat in loc. Cociu şi înscrierea in Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte funciară
» HOTARARE C.L. NR.52/2023 - privind aprobarea doc. de dezlipire a imobilului înscris în CF. NR. 27195 Şintereag în cinci loturi
» HOTARARE C.L. NR.53/2023 - privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii Construirea reţelei publice de apă uzată menajeră in com. Şintereag, jud. B-N
» HOTARARE C.L. NR.54/2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Construirea reţelei publice de apă uzată menajeră in com. Şintereag, jud. B-N
» HOTARARE C.L. NR.55/2023 - privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la contractul de Asociere incheiat între Jud. Bistriţa-Năsăud, Mun. Bistriţa pentru realizarea proiectului Management integrat al deşeurilor in jud. Bistriţa-Năsăud, la data de 10.04.2008
» HOTARARE C.L. NR.56/2023 - privind aprobarea neasumării responsabilităţii în ceea ce priveste distribuirea produselor fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate, produse de panificaţie, pentru derularea măsurilor educative aferente Programul pentru şcoli al României, pentru perioada sep. 2023- iunie 2026
» HOTARARE C.L. NR.60/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum DC 31 situat ]n loc. Caila
» HOTARARE C.L. NR.61/2023 - privind atestarea la domeniul public a unui imobil drum "Strada Horhigi" situat in loc. Şintereag, com . Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud
» HOTARARE C.L. NR.62/2023 - privind actualizarea datelor imobilului drum inscris in CF nr. 26524 Şintereag
» HOTARARE C.L. NR.66/2023 - privind aprobarea activităţilor ce vor fi efectuate de cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii in com. Şintereag, in anul 2024
» HOTARARE C.L. NR.67/2023 - privind aprobarea Planului de actiuni de interes local, pentru anul 2024
» HOTARARE C.L. NR.68/2023 - privind aprobarea preţurilor de referinţa propuse pentru vânzarea la licitaţie a masei lemnoase fasonate
» HOTARARE C.L. NR.69/2023 - privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in com. Şintereag, pentru 2024
» HOTARARE C.L. NR.70/2023 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din com. Şintereag
» HOTARARE C.L. NR.74/2023 - privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelei Mortuare din loc. Şintereag, com. Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud, al serviciilor funerare, inhumării, transportului şi cimitirelor
» HOTARARE C.L. NR.75/2023 - privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelei Mortuare din loc. Şieu-Sfântu, com. Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud, al serviciilor funerare, inhumării, transportului şi cimitirelor
» HOTARARE C.L. NR.79/2023 - privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din com. Şintereag, in anul 2024
» HOTARARE C.L. NR.80/2023 - privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale, pe raza com. Şintereag