PRIMĂRIA COMUNEI ȘINTEREAG

Județul Bistrita-Nasaud

Hotararile Autoritatii Deliberative» HOTARARE NR. 55-privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire bază de productie, statie de mixturi asfaltice, statie de emulsii bituminoase, statie de betoane, atelier de reparatii auto, extravilan comuna Șintereag, judetul Bistrita - 2020
» HOTARARE NR. 56-privind aprobarea achizitionarii unui excavator pe pneuri de pe piata libera - 2020
» PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2021 - - Proiecte de hotarari initiate de primarul comunei Sintereag, domnul Ioan Bob
» Hotarare nr. 54-privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General al comunei Șintereag - 2020
» HOTARARE NR.52- privind inscrierea definitiva in Cartea Funciara a comunei Șintereag a imobilelor strazi situate in intravilanul localitatilor Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Șintereag, Cociu, din comuna Șintereag, județul Bistrița-N - 2020
» HOTARARE NR.51-privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele Consiliului local al comunei Șintereag pe o perioada de 3 luni - 2020
» Hotarare nr. 43-privind stabilirea salariilor de baza pt. personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Șintereag - 2020
» HOTARARE NR. 61-privind modificarea Contractului de concesiune nr.2414 din 09.06.2020 - 2020
» HOTARARE NR.60-privind modificarea Contractului de concesiune nr.1615 din 10.04.2019 - 2020
» HOTARARE NR.59-privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1538 din 26.03.2018 - 2020
» HOTARARE NR. 57-privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe trim. II - 2020
» Hotarare nr. 50 -10.07.2020 -
» HOTARARE NR.49- privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare a proiectului „Eficienta energetica si a gestionarii inteligente a energiei pt iluminat public al com.Șintereag - 2020
» Hotarare nr.47- PRIVIND RECTIFICAREA NUMEROTARII UNOR HOTARARI ADOPTATE DE C.L, IN ANUL 2020 - 2020
» Hotarare nr.45-privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al com. Șintereag - 2020
» HOTARARE NR. 48- privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Șintereag pe anul 2020 - 2020
» Hotarare nr.44-privind aprobarea PUZ zonă de agrement și turism, extravilan com. Șintereag, in vederea construirii unor locuinte tip casa de vacanta, insitutii și servicii de tip turistic si amenajari de spatii verzi, parcuri etc. - 2020
» HOTARARE NR.53 - privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Șintereag nr. 27 din 19.02.2020 - 2020
» Hotararea nr. 42- privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al com. Șintereag nr. 31/19.02.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de functii pt. aparatul de specialitate al primarului - 2020
» Hotarare nr. 41- privind desemnarea primarului comunei Șintereag-desemnat legal in relatia cu APIA in vederea accesării submasurii 15.1 - 2020
» Hotarare nr. 39-privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții - 2020
» Hotarare nr. 40- privind aprobarea indicatorilor tehnic-o economici ai obiectivului de investiții - 2020
» HOTARARE NR.1 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.2 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE NR. 3 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR.4 DIN 09.03.2019 -
» HOTARARE NR.6 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR. 7 DIN 09.01.2019 -
» HOTARARE NR. 9 DIN 30.01.2019 -
» HOTARARE NR.29 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 31 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 36 DIN 26.03.2019 -
» HOTARARE NR. 64 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 65 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 66 DIN 28.08.2019 -
» HOTARARE NR. 90 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 88 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 87 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 91 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 92 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 94 DIN 28.11.2019 -
» HOTARARE NR. 108 DIN 11.12.2019 -
» Hotarare nr. 34 din 18.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedintele Consiliului local al comunei Sintereag pe o perioada de 3 luni -
» Hotarare nr. 35 din 18.05.2020 privind aprobarea concesionarii pajistilor proprietatea publica a comunei Sintereag din localitatea Cociu -
» Hotarare nr. 36 din 18.05.2020 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1437 din 21.03.2018 incheiat intre comuna Sintereag, in calitate de concedent si Asociatia Crescatorilor de Taurine Cociu, in calitate de concesionar -
» Hotarare nr. 37 din 18.05.2020 privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe anul 2019 -
» Hotarare nr. 38 din 18.05.2020 privind adoptarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local, pe trimestrul I, anul 2020 -
» HOTARARE C.L. NR.4 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 5 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 6 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR. 7 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.8 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.9 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.10 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.11 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.12 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.13 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.14 DIN 28.01.2021 -
» HOTARARE C.L. NR.1/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.4/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.5/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.7/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.11/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.12/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.15/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.20/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.29/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.30/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.31/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.33/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.35/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.37/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.38/2022 -
» HOTARARE C.L. NR.39/2022 -