PRIMĂRIA COMUNEI ȘINTEREAG

Județul Bistrita-Nasaud

Anunturi publice mediu


                                           Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    COMUNA SINTEREAG, titulara a proiectului: „Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfintu si Cociu, din comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: „Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfintu si Cociu, din comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud”, propus a fi amplasat in localitatile Sintereag, Sieu-Sfintu si Cociu, intravilan, fn, comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud.     
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-15.00 si vineri intre 9.00-13.00, precum si pe site-ul agentiei: http://apmbn.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.10.2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Anunt: Primaria Sintereag asteapta oferte de la societatile comerciale pana la data de 31.03.2013 pentru amenajarea terenului de sport al Scolii Generale Sintereag cu gazon sintetic (dimensiuni teren 24mx47m).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------