URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Inspector
RĂICULESCU RAMONA ALEXANDRA
TAXE ȘI IMPOZITE
Inspector
BROTUC ROMULUS MARIUS
Inspector
MUREȘAN FLORINEL VASILE
SECRETARIAT
Secretar
MUREȘIAN PARASCHIȚA
CONTABILITATE
Inspector
FARCAȘ VALERIA MARIANA
CONDUCERE
Viceprimar
BOGOLIN IOAN
Primar
BOB IOAN
ACHIZIȚII PUBLICE
Consilier achiziții publice
RĂICULESCU RAMONA ALEXANDRA
STARE CIVILĂ
Inspector
BAIZATH LARISA CĂTĂLINA
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Inspector
BĂLAN MIHAELA
REGISTRU AGRICOL ȘI CADASTRU
Inspector
SUCIU MARIA NADIA
FONDURI EUROPENE
Inspector
BĂIEȘ RODOVICA VALENTINA