PRIMĂRIA COMUNEI ȘINTEREAG

Județul Bistrita-Nasaud

BULETINE INFORMATIVE 2021

BULETIN INFORMATIV – ANUL 2021
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

      Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii  Primariei comunei Şintereag. 

     Conform art.5, alin.2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public:

Ø Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

Ø Structura organizatorică: Organigrama şi Statul de funcţii;

Ø Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Ø Atribuţiile departamentelor: Regulamentul de ordine interioară, ROF-aparat de specialitate primar, Codul de etică şi integritate, ROF-Consiliul local, programul de audienţe, programul de funcţionare;

Ø  Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice;

Ø  Sursele financiare, bugetul;

Ø  Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice.

 

 

Actele normative:

· O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

· Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

· Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentele de organizare si functionare ;

· Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, secretarului şi ale structurilor functionale, programul de functionare, programul audientelor;

· Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes public;

· Coordonatele de contact ale

· Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, taxele si impozitele locale;

· Programe si strategii proprii;

· Lista cuprinzand documentele de interes public;

· Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Şintereag  care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public potrivit legii, sau altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;

· Modalitatile de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice:

BOB IOAN – primar al comunei Şintereag

Tel: 0727709005

 

MUREŞIAN PARASCHIŢA – secretar general al comunei Şintereag, funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Tel: 0740816953

 

Coordonatele de contact ale instituţiei:

Adresa Primăriei comunei Şintereag:
Comuna Şintereag, sat Şintereag, nr.40, judetul Bistriţa - Năsăud
Tel.: 0263/351026
Fax: 0263/351327
E-mail:  
primariasintereag@yahoo.com

 


PROGRAM DE AUDIENȚE

PRIMAR – IOAN BOB – MIERCURI – ORELE 10:00 – 13:00
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI – MUREŞIAN PARASCHIŢA:  MARȚI – ORELE 10:00 – 13:00

 

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

 

LUNI – MIERCURI – ORELE 08,00 – 16,00

JOI – ORELE 08,00 – 18,00

 

VINERI – ORELE 08,00 – 14,00