PRIMĂRIA COMUNEI ȘINTEREAG

Județul Bistrita-Nasaud

INTEGRARE EUROPEANA

        Informare cu privire la perspectivele satului romanesc in Uniunea Europeana

    Satul romanesc se afla intr-un moment de rascruce al evolutiei sale datorita aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana, iar acest lucru nu trebuie sa sperie pe nimeni deoarece Uniunea Europeana ofera o sansa la o viata mai buna, la conditii de trai decente, la o dezvoltare armonioasa si durabila.
    Prin masurile destinate agriculturii si dezvoltarii rurale, Uniunea Europeana ofera satului romanesc sansa de a renaste, de a se moderniza, de a deveni competitiv, si, de ce nu, de a se redescoperi.

    Pe scurt, politica Uniunii Europene de dezvoltare rurala, la care si Romania se racordeaza, vizeaza trei directii principale:
    1. cresterea competitivitatii fermelor si silviculturii, prin masuri de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii; sprijinirea fermierilor care participa la schimbul de calitate a alimentelor; sprijinirea fermelor de semi-subzistenta;
    2. managementul mediului si al pamantului, prin masuri pentru sprijinirea fermierilor din zonele montane; programul „Natura 2000”; imbunatatirea mediului agricol; plati pentru bunastarea animala;
    3. imbunatatirea calitatii vietii si diversificarea activitatilor prin: sprijinirea activitatilor non-agricole, ajutoare pentru crearea microintreprinderilor, incurajarea turismului; renovarea satelor.

    Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana va exista Programul National de Dezvoltare Rurala ce se va derula in perioada 2007-2013 si va cuprinde masuri pentru:
    - instalarea tinerilor fermieri in mediul rural;
    - informarea si pregatirea profesionala a programelor implicate in sectoarele agricol si forestier;
    - modernizarea exploatatiilor agricole;
    - sprijin pentru agricultorii in vederea adaptarii la standardele comunitare;
    - sprijin pentru fermele de semi-subzistenta care se afla in proces de restructurare;
    - sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori;
    - infiintarea plantatiilor pe terenuri agricole;
    Acestea sunt doar cateva masuri mai importante din Programul National de Dezvoltarea Rurala program care are in vedere crearea locurilor de munca in mediul rural. Toate aceste actiuni vor fi co-finantate prin Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.

    In contextul actual un rol important il reprezinta Politica Agricola Comuna a UE care utilizeaza aproape 50% din fondurile comunitare.
    Politica Agricola Comuna urmareste:
    - asigurarea unui nivel de viata decent pentru producatorii agricoli prin acordarea de subventii consistente pentru fermieri din fondurile comunitare;
    - asigurarea unor preturi echitabile ale produselor agricole pentru consumatori;
    - cresterea calitatii produselor agro-alimentare, ca urmare a respectarii standardelor comunitare;
    - protejarea mediului si respectarea standardelor de bunastare a animalelor;
    - posibilitatea cresterii economice a zonelor sarace, ca urmare a aplicarii programelor de dezvoltare rurala;
    - cresterea investitiilor straine in agricultura si industria alimentara.

    Un accent deosebit se acorda exploatatiei agricole care in urma modificarilor aduse Ordonantei de Urgenta nr. 108/ 27 iunie 2001 prevede in principal faptul ca exploatatiile agricole reprezinta forme complexe de organizare a proprietatii, prin care se pun in valoare pamantul, animalele si celelalte mijloace de productie (apartinand unuia sau mai multor proprietari).
    Exploatatiile agricole comerciale trebuie conduse sau administrate de personal calificat tehnic si economic in domeniul agricol, iar cele familiale pot fi conduse si administrate de respectivii proprietari, atestati in pregatirea agricola.
    Ceea ce este foarte important de retinut este ca modernizarea fermelor are in vedere atat achizitionarea unor echipamente moderne, care sa permita reducerea costurilor de productie, cat si atragerea tinerilor fermieri care sa preia ferme agricole cu potential real pentru a face fata presiunii concurentiale dupa aderare.
    In acest sens pentru asigurarea unor venituri care sa favorizeze modernizarea fermelor, agricultori romani vor beneficia, de la data aderarii, de la bugetul Uniunii Europene, de:
    - plati directe: aceste plati vor fi acordate pe suprafata de teren agricol;
    - restitutiile la exportul produselor agricole catre tarile terte;
    - interventiile destinate regularizarii pietelor agricole;
    - fonduri pentru masuri de dezvoltare rurala.

    Dupa aderare la UE producatorii trebuie sa fie foarte bine informati in legatura cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 48 din 11 august 2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca.
    Cota de lapte este cantitatea fizica de lapte de vaca, cu procentul de grasime aferent, atribuita fiecarui stat membru al Uniunii Europene, ca mijloc de gestionare a productiei de lapte si produse lactate, in interiorul pietei unice europene.
    Oricare producator care obtine, prin mulgerea vacilor pe care le detine, o productie de lapte pe care doreste sa o livreze fabricilor de procesare a laptelui si/sau direct consumatorilor (pe piata, la poarta fermei sau la vecini) si care dovedeste ca a realizat acest lucru in perioada de referinta, poate solicita cota de lapte.
    In lipsa unei cote de lapte alocate, producatorii nu-si pot vinde laptele pe piata.
    Asadar, pentru a declara cota de lapte (care este numai pentru laptele de vaca) trebuie in primul rand ca aceasta sa fie obtinuta. Cota se obtine pe baza productiei comercializate in perioada 1 aprilie 2005 – 31 martie 2006.
    Incepand cu 1 aprilie 2007, daca producatorii nu vand pe piata 100% din cota solicitata, aceasta li se diminueaza corespunzator cu cantitatea nevanduta. Producatorii care realizeaza sub 70% din cota solicitata o vor pierde integral.
    Romania, la fel ca orice tara membra a UE va fi penalizata daca depaseste cota de lapte. Pentru fiecare tona de lapte realizata peste cota alocata, Romania va plati o taxa de 278,3 Euro. Pentru recuperarea acestor eventuale penalizari, Romania se va intoarce catre producatorii care au realizat depasirile si li se va imputa aceste sume. Producatorul va plati asadar o penalizare in cazul in care isi depaseste cota (doar daca cota nationala este depasita).
   
    Un sprijin important pentru producatorii agricoli ofera Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA).
    APIA a fost infiintata si functioneaza in baza Legii nr.1/2004. Rolul Agentiei este sa aplice masurile de sprijin pentru producatorii agricoli finantate atat de la bugetul UE, cat si de la bugetul de stat al Romaniei in limita sumelor alocate.
    APIA este institutia responsabila pentru plata directa acordata producatorilor pe suprafata. Odata cu reforma Politicii Agricole Comune din 2003, producatorii agricoli primesc sprijin european,din 2007, in functie de numarul de hectare  pe care il au in administrare si conditiile agricole si de mediu in care mentin aceasta suprafata.
    Principalele atributii ale APIA sunt cele de autorizare, efectuare si contabilizare a platilor. APIA este organizata pe trei niveluri : nivelul central, judetean si local. Astfel, sunt prevazute 42 de sucursale judetene si 210 sedii locale.
    In ceea ce priveste beneficiarii, acestia trebuie sa fie constienti de faptul ca platile dupa momentul 2007 se vor face numai in cont bancar. De asemenea, ei trebuie sa colaboreze inca din aceasta perioada cu specialistii teritoriali ai APIA pentru a fi inscrisi in Registrul fermelor ( conditie fara de care nu pot primi sprijin) si pentru a realiza legatura dintre fermier si hartile cadastrale.

    Pentru a primi plati directe pe suprafata incepand din 2007 un fermier trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
    Se inregistreaza in Registrul fermelor.  La centru local APIA  la care este arondata comuna sa (in cazul comunei Sintereag la centrul local Coldau) primeste o cerere de inscriere in Registrul fermelor pe care o completeaza. Acte necesare: buletinul de identitate/cartea de identitate.
    Participa la campania de identificare a parcelelor agricole ,,Gaseste – ti parcela”,care se desfasoara in fiecare comuna:
    - primeste cererea cu care s-a inscris in Registrul fermelor;
    - identifica parcele agricole pe care le utilizeaza pe ortofotoplanurile A0 aferente comunei;
    - completeaza cererea de inscriere in Registrul fermelor cu numarul/numerele de identificare a blocurilor fizice in care se gasesc parcelele pe care le utilizeaza, pentru ca aceste date sa fie introduse de angajatii APIA in baza de date a registrului fermelor.
    - in 2007, pana cel tarziu la dat de 15 mai, va completa si depune o cerere de plata directa pe suprafata. Acest formular va fi tiparit de APIA si va fi disponibil pentru toti fermierii la Centrele locale ale APIA  din toata tara. In aceasta cerere fermierul trebuie.
    - sa declare absolut toate parcelele pe care le are in folosinta ( atat pe cele eligibile, de peste 0,3 ha, cat si pe cele neeligibile, mai mici de 0,3 ha).
    - sa mentioneze numarul sau de inregistrare in Registrul fermelor,
    - sa indice suprafata si localizarea exacta a tuturor parcelelor agricole pe care le utilizeaza (numerele de identificare a blocurilor fizice in care se afla parcelele agricole pe cere le utilizeaza si care i-au fost aduse la cunostinta in campania de identificare a parcelelor agricole ,,Gaseste-ti parcela”).
    Pentru a obtine plati directe,fermierul trebuie:
    - Sa utilizeze cel putin 1 ha teren agricol format din parcele de cel putin 0,3 ha .Platile se fac numai pentru parcelele eligibile.
    - Sa depuna o cerere de plata directa pe suprafata ( cerere de sprijin).
    - Sa mentina absolut toate suprafetele agricole pe care le are in folosinta in bune conditii agricole si de mediu (definite prin Ordinul nr.446/737 din 2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor, publicat in Monitorul Oficial nr.635/24 iulie 2006):
            a)    Protejarea solului impotriva eroziunii prin excluderea totala a cultivarii plantelor prasitoare pe terenurile arabile cu panta mai mare de 12%;
            b)    Asigurarea unui nivel minim de intretinere a solului prin evitarea fixarii vegetatiei nedorite pe terenurile arabile; distrugerea buruienilor si a ierburilor invazive neculturale,
            c)    Protejarea pajistilor permanente prin mentinerea suprafetei acoperite cu pajisti permanente existente la nivel national corespunzator datei de 1 ianuarie 2007.
    - Sa se supuna tuturor controalelor care se vor aplica asupra datelor pe care le va inscrie in cererea de plata directa pe suprafata din 2007. 

    Campaniile de inregistrare a fermelor in Registrul fermelor si de identificare a parcelelor agricole reprezinta etape de pregatire menite sa ii ajute pe fermieri, etape pe parcursul carora nu li se cer dovezi cu privire la corectitudinea declaratiilor facute, pentru ca scopul este acela de a le oferi fermierilor informatiile necesare,de a le facilita accesul la fonduri in 2007 si de a-i scuti de neplacerile unor eventuale nereguli.

    Pe langa Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA), Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va avea un rol decisiv in dezvoltarea agriculturii si pescuitului din Romania.
    APDRP va fi principalul instrument pentru derularea platilor pentru Pilonul II al Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene, Dezvoltare Rurala si pentru pescuit.
    Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit este urmasa Agentiei SAPARD, pe structurile careia a luat nastere, cu deosebirea ca stramosul APDRP era organizat in 8 euroregiuni, iar acum au fost create structuri la nivelul fiecarui judet. In prezent APDRP  este in proces de acreditare de catre Autoritatea Competenta din cadrul MAPDR.
    Sprijinul pentru dezvoltare rurala va fi acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR).

    Tot in sprijinul agricultorilor celor de varsta a III-a  care nu mai pot munci pamantul si nu au nici posibilitati financiare si materiale de a-l lucra, statul vine cu renta viagera agricola care reprezinta suma de bani platita anual agricultorului care vinde sau arendeaza terenurile aflate in proprietatea sa, avand siguranta unei surse viagere (privata) de venituri garantate de stat.
    Rentierul agricol este persoana in varsta de peste 62 de ani care detine in proprietate pana la 10 ha de teren agricol si care instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza tot terenul agricol primit conform Legii 18/1991 republicata cu titlul de proprietate, mai putin 0,5 ha de regula cel din intravilan sau imediata apropiere de vatra satului. 
    Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 Euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol vandut si echivalentul in lei a 50 Euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat la media cursului calculat de BNR din primul trimestru al anului in care plata trebuie efectuata.
    Plata se face intr-o singura rata anuala in primul trimestru al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.
    Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol.
    In cazul arendarii, renta viagera agricola inceteaza in termen de 30 de zile de la data expirarii contractului de arendare.
    De mentionat ca familiile de agricultori trebuie sa fie informate ca daca doresc sa beneficieze de renta viagera agricola trebuie ca cel putin unul din soti sa aiba varsta de 62 de ani impliniti.

    Acestea fiind spuse, ramane la latitudinea locuitorilor comunei si a celor care vor sa contribuie la revitalizarea sa sa incerce sa-i conserve valorile si specificul, integrandu-o in acelasi timp in peisajul european. Perspectivele sunt incurajatoare, mai ramane doar  initiativa, perseverenta si respect pentru traditie; consideram ca informatiile sunt utile pentru a-i ghida pe locuitorii comunei in drumul spre destinatia europeana.


Agricultura Descarca Intrebari despre agricultura si dezvoltare rurala
Agricultura Descarca Politica Agricola Comuna
Agricultura Descarca Sectorul Agricol in Uniunea Europeana
Industrie Descarca Politica Industriala Comuna
Informare Descarca Beneficii si Costuri ale Aderarii Romaniei la UE
Informare Descarca Intrebari despre moneda EURO
Informare Descarca Intrebari despre Aderarea Romaniei la UE
Informare Descarca Agricultura Europeana
Informare Descarca Comitetul Economic si Social European
Informare Descarca Cum sa obtii finantare de la UE
Informare Descarca Europa in scoala
Informare Descarca Ghidul egalitatii de sanse
Informare Descarca Intreprinzatori din mediul rural
Tineri Descarca Intrebari pentru tineri
Tineri Descarca Arta Europeana
Tineri Descarca Studentii si Uniunea Europeana
Informare Descarca ABC-ul Studentului European