PRIMĂRIA COMUNEI ȘINTEREAG

Județul Bistrita-Nasaud

PREZENTARE LOCALA

       DATE FIZICO – GEOGRAFICE

       Asezare in cadrul judetului

       Comuna Sintereag este situata in partea central – vestica a judetului Bistrita – Nasaud, la o distanta de 29 km. De municipiul Bistrita si se delimiteaza teritorial dupa cum urmeaza:

 • la est   - municipiul Bistrita;
 • la sud  - comuna Sieu – Magherus;
 • la sud - vest - comuna Sieu - Odorhei si orasul Beclean;
 • la nord - comunele Nimigea, Dumitra si Chiuza.                                                     


      Suprafata (ha) 7.302,77 din care:
 • intravilan:  _____ ha;
 • extravilan: ________ ha.

      Suprafata agricola totala a comunei Sintereag este de 5.227,77  ha  si este formata din:
 • arabil – 2.491,77 ha
 • pasuni – 1.002 ha
 • fanete – 1.715 ha
 • vii si pepiniere viticole – 3 ha.
 • livezi – 16 ha.

    si suprafata neagricola este de 2.075 ha fiind formata din:
 • paduri – 1.272 ha
 • cai de comunicatie si cai ferate – 132 ha
 • curti si constructii –220 ha
 • teren degradat si neproductiv – 345 ha
 • ape cu stuf – 106 ha.


       Comuna Sintereag cuprinde, in afara resedintei de comuna care este localitatea Sintereag, urmatoarele sate, fata de centrul comunei:

        1.Cociu – 11 km la vest DN 17 si DJ;
        2. Blajenii de Jos – 5 km (DJ 151);
        3. Blajenii de Sus – 7 km ( DJ 151)
        4. Caila  - 6 km ( DC 31);
        5. Sieu – Sfintu – 3 km (DN 17).     1.  RELIEFUL
     Comuna este situata in partea de Nord - Est a Campiei Transilvane, zona de trecere de la dealurile domoale la zona deluroasa inalta, altitudinile sunt cuprinse la media de 500 m. Relieful este dispus haotic, vaile sunt largi, cu tendinte mlastinoase, fara linii morfologice directoare, fara terase.

      Solul este format din roci friabile reprezentate prin marne, argile, tufuri vulcanice,pietrisuri,gresii,conglomerate nisipoase, zona de lunca 36%, zona de deal 64%. Exista in subsol resurse de sare (Blajenii de Jos, Sieu - Sfantu).     2. CLIMA
     Regimul climatic specific comunei Sintereag este   temperat continental de tranzitie specifica zonelor deluroase influentat de circulatia generala a atmosferei si de formele de relief. Temperatura medie anuala a comunei Sintereag atinge valoarea de 7°-8°C. Cantitatea precipitatiilor atmosferice este de 550 – 600 l/mp. Vanturile dominante bat din directia vest si nord-vest. Nu au fost inregistrate fenomene meteorologice estreme gen tornade, furtuni. Nu se cunosc valori extreme ale precipitatiilor. Temperaturile sunt specifice  zonei de deal nici aici nu se cunosc extreme
         

 
    3. RETEA HIDROLOGICA

     Cursurile de apă - comuna Şintereag aparține bazinului hidrografic Someşul Mare, cel mai important fiind râul Someş care străbate satul Cociu şi râul Şieu care străbate satele Şieu – Sf’ntu, Şintereag cu mici afluenți: pârâul Rosua, care străbate localitățile Blăjenii de Sus şi Blăjenii de Jos. În timpul topirii zăpezilor şi în anotimpurile ploioase rar se întâmplă să inunde lunca dintre satele Blăjenii de Sus şi Blăjenii de Jos.              4. POPULATIE

Numărul populaţiei | 3507 din care.
- Şintereag - 897 locuitori;
- Blăjenii de Jos – 358 locuitori,
- Blăjenii de Sus – 375 locuitori;
- Caila – 284 locuitori;
- Cociu – 1004 locuitori;
- Şieu - Sfântu - 426 locuitori;
- Şintereag - Gară - 163

POPULAȚIA PE NAȚIONALITĂȚI (potrivit rezultatelor preliminare de la recensământul din noiembrie 2011)

Români - 3081
Maghiari - 319
Romi  - 93
Alte etnii - 14

POPULAŢIA PE RELIGII (potrivit rezultatelor preliminare de la recensământul din noiembrie 2011)

Ortodocși - 2782
Romano-catolici - 5
Greco-catolici - 12
Reformati - 293
Penticostali - 337  
Adventisti - 63
Alte religii - 12
Fără religie și religie nedeclarată - 3    5. CAI DE TRANSPORT

• Drumul național 17 traversează comuna de la vest la est, făcând legătura între localitățile Bistrița și Dej pe distanţa de 10 Km, alcătuit din îmbrăcăminte de beton şi asfalt. • Drumul județean 151 Bistrița - Şintereag trece prin comună pe o distanță de 12 km, drumul fiind doar asfaltat. • Drumul județean DN 17 - Mocod trece prin localitatea Cociu pe o distanță de 5 km, drumul fiind asfaltat. Calea ferată Bistriţa – Beclean cu stație CFR în localitățile Şieu – Sfîntu, Şintereag şi calea ferată Năsăud – Beclean cu stație în localitatea Cociu. Reţele electrice de înaltă tensiune străbat comuna pe distanţa de cca 4 km, iar cele de medie tensiune pe distanţa de cca 30 km.
    5. DEZVOLTARE ECONOMICA

Economia comunei Şintereag este dezvoltată pe următoarele ramuri: construcţii, transporturi, agricultură, şi comerț. Agricultura este principala ramură economică a comunei Şintereag. Suprafața agricolă totală este de 5.261 ha şi este formată din: o arabil – 2551 ha o păşuni – 1326 ha o fâneţe – 1381 ha o vii și pepiniere viticole – 3 ha. și suprafaţa neagricolă este de 1.821 ha fiind formată din: o păduri - 999 ha o ape – 4,75 ha o drumuri şi căi ferate – 127,25 ha o curţi şi construcții – 189 ha o teren neproductiv – 395 ha o ape cu stuf – 106 ha. În ceea ce priveşte creşterea animalelor, numărul total al acestora se prezintă după cum urmează: - bovine total 748 capete. - porcine total 1129 capete. - ovine total 2705 capete. - păsări total 15.434 capete. - cabaline total 286 capete; albine - 542 familii. 7. Infrastructuri locale In comună există instituţii de învăţământ, sănătate şi cultură. Învăţământul este format din: - Şcolile primare din localitățile Şintereag, Blăjenii de Sus, Cociu. - Şcolile gimnaziale din localitățile Şintereag şi Cociu. - Grădinițe de copii: 6 – în localitățile Şintereag, Blăjenii de Jos, Cociu și Şieu - Sfîntu. Instituții de cultură și artă: - Cămine culturale: 6 –unități – în localitățile Şintereag, Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Cociu și Şintereag. - Biblioteca comunală Şintereag. Sănătatea pentru populație este asigurată de Cabinetul Medical Individual Dr. Iuga Valentina Amalia - Loc. Şintereag, nr.208. De asemenea mai există în comună și un cabinet veterinar Dr.Mureşan Petru – loc. Şintereag, nr.2/A. Adunarea şi cazarea sinistraților se va face în căminele culturale din fiecare sat, şcolile din fiecare sat şi alte locuri stabilite.


    SCURT ISTORIC
    Localitatea Sintereag - situata pe DN17, la 30km de Bistrita. Ea se desfasoara in lungul soselei cu case frumoase si gospodarii instarite, dovada harniciei locuitorilor ei. Este atestata documentar din 1325 sub denumirea de Somkerek, denumirea a suferit modificari fonetice pana a ajuns la actuala denumire Sintereag.
    Sintereagul este cunoscut prin resturile unei asezari neolitice descoperite in punctul "pe Cremene", de asemenea prin biserica in stil gotic, monument arhitectural, construita in secolul al XV-lea, completata ulterior cu o clopotnita cu baza patrata si "gang" sub acoperis din care se poate admira privelistea minunata a imprejurimilor.
    De interes raman biserica ortodoxa si biserica reformata atat pentru simbolistica religioasa cat si pentru valoarea arhitecturala a edificiilor si colectiilor adapostite aici: colectie de fotografii vechi, icoane si obiecte de cult. Cele mai semnificative sunt fotografiile vechi ce redau aspecte din viata si activitatea locuitorilor precum si cea a "corului Bisericii Romane Unite cu Roma greco-catolica" din anul 1938.

    Localitatea Blajenii de Jos - sat apartinand comunei Sintereag, situat aproximativ la 5 km de Sintereag, de o parte si de alta a drumului judetean, care insoteste valea Rosua ce leaga Sintereagul de Bistrita.
    Satul se remarca prin edificiul religios al Bisericii Ortodoxe care prezinta o arhitectura aparte si atrage interesul prin admirabila pictura interioara, considerata o reprezentativa a creatiei artei transilvanene. De interes este si locul "La Saratura" care in viitor va constitui o rezervatie. Aceasta se intinde pe o suprafata de 20 ha de pasune saraca "saraturata" in care vegheaza specia baltic-central europeana, Armeria Maritima Wild.
    Localizare si acces: la marginea estica a Sintereagului se desprinde spre N-E din DN17 un drum judetean care insoteste valea Rosua. Plecand pe acest drum se ajunge dupa 5km in localitatea Blajenii de Jos unde spre iesirea din sat spre drumul de Tarpiu la 200m dupa ce se trece valea se ajunge la locul numit "saratura". Acest loc are o fantana cu apa sarata "protejata de o constructie din lemn, o casuta din barna", izvoare sarate, mici balti cu apa sarata, namol sarat si plante specifice saraturilor. Este un camp sarat, sarac in vegetatie, cu o asociatie alcatuita din plante specifice saraturilor: Saricica – Salsola Soda; Iarba Sarata – Salicornia Erbacea; Catina Rosie – Tamarix Tetrandra; la acestea se adauga Armeria Maritima Wild, planta baltic central europeana.
    Suprafata respectiva este situata pe malul drept al vaii Sarata, amonte de localitate si este folosita atat ca pasune cat si ca fanate. Specia mentionata apare numai aici, motiv pentru care se impune in viitorul apropiat constituirea unei rezervatii care sa ocroteasca vegetatia halofila impreuna cu Armeria Maritima.

    Localitatea Blajenii de Sus - situata in depresiunea Dumitra, la E de Sigmir, la S de Caila, la V de Blajenii de Jos si la N-V de Tarpiu.
    Existenta satului dateaza inca din sec. al XIV-lea,  in "Diploma Papala". Localitatea  Blajenii de Sus apare in "File de Istorie", Bistrita 1976, conform acestui document localitatea a facut parte din comitatul Dabaca intrand in anul 1876 in componenta comitatului Bistrita, avand ca centru de notariat Blajenii de Jos impreuna cu Caila. Initial a existat un singur Blajeni, denumit Brasfalau, din anul 1434 "In dictionar istoric al localitatilor din Transilvania". In 1733 sunt amintite pentru prima data doua localitati: Szas Balasfalva si Olah Balasfalva in lucrarea "Arhiva Somesana nr.4" din anul 1926.
    In anul 1808 se revine la vechea impartire: Blajenii de Jos, Blajenii de Sus si Caila, apartinand de comitatul Dabaca. In anul 1968 satele Blajenii de Jos, Blajenii de Sus si Caila datorita noii organizari trec la comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud, de care apartin si la ora actuala.
    In anul 2001 in localitate a fost ridicat bustul arhiepiscopului si mitropolitului Nicolae Balan, numit si "fiul blanistilor", fiind un monument istoric care a fost sfintit sub pastoria preotului paroh Constantin Milesan.

     Localitatea Caila - se afla in partea central-vestica a Dealurilor Bistritei, unde la suprafata apar sedimente sarmatiene si cuaternare, dar prezenta badenianului la mica adancime sub depozitele cuaternare este semnalata de ivirile clorosodice. La N-V de sat pe paraul Fata-Sarii ce duce ape spre Valceaua Cailei, afluent de stanga a vaii Sarata, se afla cateva izvoare si fantani cu apa sarata. In locul de unire a paraielor ce vin de la dealul Viilor, Piciorul Sarii si Dealul Sarii se afla o zona depresionara (uluc depresionar, piateta de adunare a apelor) in care se ivesc la suprafata izvoare sarate inconjurate de eflorescente saline si plante de saratura. Izvoare sarate se afla si la S de sat.

    Localitatea Sieu-Sfantu - situat de o parte si de alta a DN17 dea lungul vaii Sieului. Este atestat documentar in anul 1173 sub denumirea de "Igalia" care a implinit in anul 1973 varsta de 800 ani, unde se mai pastreaza Biserica Ortodoxa din lemn in sec. al XVIII-lea. Biserica din lemn reprezinta chintesenta civilizatiei multimilenare a lemnului de o inspiratie aparte si un rafinament estetic elevat.
   
    Localitatea Cociu - asezata la varsarea raului Sieu in Somes, de o parte si de alta a caii ferate Vatra-Dornei - Cluj, la 7 km de Beclean pe DJ172.
    Este atestata din anul 1329. De remarcat este o parte din hotarul satului "Pe Griva" unde s-a descoperit o asezare din epoca bronzului, ceea ce denota ca viata pe teritoriul satului este dusa in negura vremurilor. In perioada Imperiului Roman, Cociu facea parte din fasia de teren intre 15-20km aflate in afara granitelor Imperiului, mai ales ca aproape de sat era linia castrelor militare romane, de la Casei-Ilisua-Livezile-Orheiu Bistritei-Brancovenesti, care formau granita de N a Imperiului. Dealul "Cesarului”, un excelent loc de observatie din hotarul satului, cu deschidere atat pe valea Somesului cat si a Sieului, arata ca satul in acea perioada era sub influenta romana.
    In Cociu a fost ridicat in anul 2000 "Monumentul eroilor cazuti in primul si al doilea razboi mondia". El este in forma de cruce, cu brate egale, in mijloc fiind pilonul central care are pe cele patru laturi, patru placi din granit negru. Pe prima placa este inscriptionata: "In memoria eroilor si veteranilor", pe a doua placa sunt trecuti eroii din primul razboi mondial 1914-1918, pe a treia la intrarea in biserica parohiala sunt trecuti eroii din cel de-al doilea razboi mondial 1940-1945, pe aceeasi placa, in partea de jos eroii cazuti la revolutia din 1989: Vlasin Alexandrina; pe a patra placa sunt trecuti veteranii care au participat la al doilea razboi mondial. Deasupra soclului se inalta patru sageti in forma de V si sunt incadrate patru cruci din inox.
    De interes este Biserica Ortodoxa, tipica bisericilor din Transilvania, cu o infatisare arhitecturala remarcabila, cu o admirabila pictura interioara. Biserica dispune de candele, candelabre, valoroase icoane si alte odoare bisericesti, toate formand un  tezaur unic.
       


    ACTIVITATEA ECONOMICA

    In comuna Sintereag se regasesc urmatoarele activitati economice:

 • Agricultura: cultivarea pamantului individual si in asociatii,
 • Transporturi: Statia CFR Sintereag;
 • Posta, telefoane;
 • Comert: alimentar si industrial;
 • Alimentatie publica.


   SERVICII PUBLICE

 
   SALUBRITATE
   Salubrizarea comunei Sintereag se realizeaza prin:
        -   gestiune delegata catre  SC ECORECYCLING ALEX S.R.L. Beclean, in baza contractului incheiat cu Primaria comunei Sintereag, pentru  colectarea si transportul deseurilor.Controlul respectarii clauzelor contractuale si al executarii lucrarilor este realizat de primarul si viceprimarul comunei Sintereag.

   Celelalte activitati ale serviciului de salubrizare urmeaza sa fie reglementate de Consiliul local prin hotarare, potrivit legii, ca si noul Regulament al serviciului si caietele de sarcini pe activitati.

    Serviciul de alimentare cu apa si canalizare este in curs de realizare.


   ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE" AL COMUNEI SINTEREAG
   Prin prezentul statut se stabilesc criteriile potrivit carora se poate conferi persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite  pe  economic, stiintific, politic,  social,  cultural,  sau  altor persoane importante, reprezentative pentru comuna Sntereag, titlul de cetatean de onoare, drepturile de care se bucura aceste persoane, precum si conditiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

   In vederea acordarii titlului de "CETATEAN DE ONOARE", propunerile redactate in scris vor fi supuse dezbaterii comisiei de specialitate a consiliului local insotite de fundamentarea propunerii venita din partea institutiei, autoritatii, serviciului public, etc. care poate furniza informatiile necesare privind date biografice ale persoanei propuse si activitatea persoanei propuse, insotite de raportul compartimentului de specialitate din primarie. La propunerea comisiei de specialitate si in urma prezentarii si sustinerii argumentelor acesteia, propunerile vor fi prezentate spre aprobare
consiliului local.


   Clasificarea criteriilor privind acordarea  titlului de "CETATEAN DE ONOARE"
   1. Criteriul relevantei domeniului in care performeaza:
   2. Criteriul performantei:
   3. Criteriul reprezentarii comunitatii locale:
   4. Criteriul avantajului/avantajelor comunitatii locale:
          - se aplica prin acordarea unui punctaj;
          - vor fi avute in vedere avantaje pentru comunitatea locala de natura: economica, a promovarii imaginii si comunitatii locale;

   Titlul de "CETATEAN DE ONOARE" se poate acorda:
          a) numai persoanelor in viata, nascute sau care au trait in Sintereag, cat si cetatenilor altui stat;
          b) persoanelor din tara si strainatate care prin activitatea lor in diferite domenii de activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea si modernizarea comunei Sintereag si a imaginii acestuia;
          c) persoanele care s-au remarcat in mod deosebit in protejarea unor monumente istorice, de arta, ale naturii si mediului inconjurator;
          d) personalitatilor marcante care prin activitatea lor semnificativa  au facut cunoscut comunei in tara si in strainatate;
          e) persoanelor care prin actiunile lor dezinteresate(donatii, actiuni umanitare,etc) au contribuit la sporirea patrimoniului comunei sau la imbunatatirea simtitoare a conditiilor de viata a cetatenilor comunei;
          f) persoanelor care au asigurat finantarea unor institutii de caritate, cultura, invatamant etc.
          g) persoanelor care au dat dovada de sacrificiu in situatii de
 grea incercare pentru oras (incendii, calamitati naturale, etc)sau care prin actiunile lor au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau au dat dovada de sacrificiu salvand vietile concetatenilor lor;
         h) unor fosti detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatea lor au contribuit la crearea unei imagini pozitive a comunei in tara si in afara tarii;
          i) altor persoane cu merite deosebite in domeniul economic,politic,juridic,social-cultural, educatie, sanatate , sport, apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor, cultelor, administratiei publice, protectia mediului, etc.

    Acordarea titlului nu este conditionata de cetatenie, nationalitate, varsta, domiciliu, sex, religie, apartenenta politica.

    Titlul se acorda, dupa caz, la initiativa primarului, consilierilor locali, persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel propus, a unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot din comuna, pe baza unui tabelsemnat de cetateni, care va sta la baza unui proiect de hotarare promovat de primar, un consilier sau un grup de consilieri locali.

    Titlul are urmatoarele caracteristici: este personal, este neteransmisibil, este un drept al titularului, are valabilitate nedeterminata.

    In cazuri deosebite,Titlul de "CETATEAN DE ONOARE" se poate acorda si post mortem.

    Insemnele care atesta conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" AL COMUNEI SINTEREAG constau in:
          - diploma semnata de primar si secretar;

    Acordarea diplomei se face in cadru festiv de catre primarul comunei Sintereag.

    Cetatenii romani carora li s-a acordat titlul de "CETATEAN DE ONOARE" beneficiaza de urmatoarele drepturi:
           - dreptul de a lua cuvantul la sedintele consiliului local si la dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi;
           - dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul consiliului local si primariei sau in care acestea au calitatea de coorganizator;
           - dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile aflate sub autoritatea consiliului local;

    Cetatenii altui stat carora li s-a acordat acest titlu se bucura de toate drepturile civile si politice recunoscute cetatenilor romani, cu exceptia celor expres prevazute de lege.

    Aceste drepturi inceteaza in cazul decesului titularului sau odata cu retragerea titlului.

    Detinatorilor titlului de "CETATEAN DE ONOARE" care au suferit condamnari civile sau penale definitive pentru infractiuni contra statului, crime impotriva umanitatii sau alte infractiuni grave, li se va retrage titlul, motivat, utilizandu-se aceeasi procedura ca si la atribuire.

    Titlul se retrage si atunci cand ulterior decernarii detinatorii titlului au dosare pe rolul instantelor judecatoresti, in cauze care ar leza imaginea titlului sau atunci cand persoana in cauza produce prejudicii de imagine sau de alta natura comunei sau cetatenilor acestuia.

    Procedura concreta de acordare si retragere a titlui de "CETATEAN DE ONOARE" este cea prevazuta in Regulamentul anexa la prezentul Statut si face parte integranta din acesta.    RAPORTUL DINTRE CETATENI SI  AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
    Cetatenii comunei Sintereag au dreptul de a participa, prin modalitatile prevazute de lege, la viata politica, economica, sociala, culturala, religioasa si sportiva a municipiului.

    Populatia  poate  fi  consultata,  prin  referendum,  cu  privire  la

problemele locale de interes deosebit pe baza hotararii consiliului local, la propunerea primarului, care va asigura masurile organizatorice pentru desfasurarea referendumului.

    Referendumul se organizeaza si se desfasoara cu respectarea prevederilor legale ce reglementeaza aceasta activitate.

    Alaturi de organizarea referendumurilor locale sau a adunarilor cetatenesti o preocupare importanta o constituie organizarea altor tipuri de consultari directe ale cetatenilor, care sa stimuleze participarea activa a acestora in procesul de elaborare a actelor normative precum si in cel de luare a deciziilor administrative.

    Intalnirile cu cetatenii reprezinta un mijloc de comunicare intre cetatean si administratia locala. In acest mod pot fi mai direct si mai usor receptate multe din aspectele sesizate de cetateni  Totodata rezolvarea celor semnalate la aceste intalniri se poate realiza intr-un timp mai scurt si intr-o modalitate mai apropiata de asteptarile cetatenilor. Astfel de intalniri se organizeaza cu caracter zonal, astfel incat sa se adreseze acelor cetateni care au preocupari si punte de vedere comune. Aceste intalniri pot constituii punctul de plecare al unor dezbateri publice.

    In spiritul transparentei decizionale, se informeaza si supun dezbaterii publice proiectele de acte normative, permitandu-se astfel accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala reglementeaza modalitatea in care se asigura cadrul potrivit pentru ca cetatenii sa se poate implica activ in procesul de luare a deciziilor, in calitatea lor de beneficiari ai deciziilor administrative.

    Principiile care stau la baza luarii deciziilor sunt:  informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative, consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative si participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

    Consultarea publica reprezinta prima etapa a acestui proces, aceea in care orice persoana fizica sau asociatie legal constituita, poate exprima un punct de vedere asupra continutului actului normativ. Pentru o buna informare a tuturor celor interesati, anuntul se afisaza la sediul primariei, intr-un spatiu accesibil publicului se posteaza si pe site-ul primariei dupa caz, cu respectarea continutului si procedurii prevazute delege.

    Ultima etapa o reprezinta elaborarea actului normativ, redactarea proiectului de act normativ si supunerea acestuia spre adoptare Consiliului local si ulterior aprobarii lui, aducerea la cunostinta publica.